| Inloggen
Valoriseren
het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek

Valorisatie Hotspots

Valorisatie Hotspots zijn innovatieve regio's waar de lokale economie en de plaatselijke Universiteit nauw met elkaar samenwerken. Het ultieme voorbeeld van een innovatieve regio is en blijft natuurlijk Silicon Valley. Hier bloeit de economie door een overvloed van aanwezigheid van kennis naast innovatieve technologisch gerichte bedrijven. Maar wat maakt een specifieke regio nu zo innovatief? Naar aanleiding van het traject met de TU Delft heeft MeetingMoreMinds onderzoek gedaan naar enkele van deze zogenaamde valorisatie hotspots.

Wat maakt een specifieke plek nu zo innovatief?

De kritische ingredienten moeten aanwezig zijn. Dit zijn vooral vier dingen: een sterke en diverse talentpoule, bedrijven die vooruitstrevend zijn op technologisch gebied, gespecialiseerde support services op het gebied van marketing, consulting, design en intellectual property advise en als laatste universiteiten die talent afleveren en aanzet geven tot sterke en innovatieve onderzoeksprogramma’s.

Daarnaast bestaan er culturele aspecten, zoals een ondernemende cultuur die innoverende ideeen ondersteunt en kritische consumenten met een verfijnd gevoel voor een innovatieve levensstijl. De plek moet ook rijk zijn aan cultuur, zoals mooie architectuur en publieke culturele activiteiten.

Als laatste is het belangrijk dat er een cultuur bestaat van samenwerking. Er moet gewerkt worden vanuit een expliciet netwerkconcept, een duidelijk model. Informatie moet gedeeld worden en er moet ruimte zijn om te leren van anderen. Eigenlijk zijn het uiteindelijk niet de ingredienten die een regio succesvol laten valoriseren, maar dit achterliggende concept wat de uiteindelijke doorslag geeft.

It’s not merely the ingredients, but the recipe.
-AnnaLee Saxenian in Researching Regional Adventage

-Innovative Regions: The Importance of Place and Networks in the Innovative Economy- (The Heinz Endowments. Innovation Works Inc. Pittsburgh Regional Alliance. October 1999)

Regios

Document Valorisatie Hotspots

Innovative Regions Studiereizen  
Uitwerking van het onderzoek gedaan naar verschillende innovatieve regio's binnen en buiten Europa. Dit document heeft de vorm van een brochure. Het geeft een overzicht van de eigenschappen van de verschillende regio's en op die manier inzicht welke locaties interessant zouden zijn als eventuele bestemming voor een "Best Practice Studiereis".