| Inloggen
Valoriseren
het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek

Waarom is het actueel?

Het boek Netwerkend Valoriseren

U bent betrokken bij het ontwikkelen van kennis en het toepassen ervan. Een kernactiviteit in een creatieve kenniseconomie. Zonder nieuwe inzichten geen nieuwe kennisdoorbraken en zonder nieuwe kennis geen innovaties en duurzame groei.
Toch blijkt het niet eenvoudig om de aanwezige kennis uit universiteiten, organisaties en bedrijven met elkaar te verbinden. Kennisvalorisatie is daarom niet voor niets hoog op de agenda gezet van beleidsmakers, bestuurders uit de universiteiten en innovatiestrategen uit het bedrijfsleven. Het verzilveren van kennis is van belang om de basis van de economie te vernieuwen en duurzamer te maken.

Met dit boekje willen we u op een handzame manier meenemen door het proces van Netwerkend Valoriseren. Immers, kennisdoorbraken en innovaties komen tot stand door nieuwe verbindingen te maken binnen de wetenschap en met toegepaste kennis uit het bedrijfsleven of (maatschappelijke) organisaties. Netwerken werken is hiervoor een sleutelbegrip.

U kunt Netwerkend Valoriseren bestellen via info@meetingmoreminds.com of telefonisch via 020-5040000

De prijs van het boekje is Euro 13.95 plus verzendkosten.


Artikelen

De jacht op de techniekstudent
Een krantenartikel uit de Volkskrant van 28 April 2008, vertelt over de gevolgen van de nijpende vraag naar technisch opgeleide studenten.
Bron: De Volkskrant, 28april 2008

Een truck met vleugels die brandstof besparen  
Met de platen die aan de zijkant van een vrachttrailer worden gemonteerd om luchtweerstand onder de oplegger te verminderen, gooien de broers nu hoge ogen in de industrie en academische wereld.
Bron: De Volkskrant. 9 december 2008

Dé prijs voor de ondernemende wetenschapper van de TU Delft! 
Dinsdag 28 oktober is Dr. Peter Rem, uit 12 finalisten, verkozen tot de meest ondernemende wetenschapper van de TU Delft. De jury, bestaande uit Rector Magnificus Jacob Fokkema, Paul Althuis (directeur Valorisation Centre) en Marco Waas (decaan faculteit 3mE & portefeuillehouder Kennisvalorisatie van de TU Delft), roemde de maatschappelijke en economische impact van Rems vernieuwende afvalscheidingstechnieken.
Bron: YESdelft.nl december 2008

Zonnepanelen op graslanden Schiphol  
Luchthaven Schiphol moet zonnepanelen aanleggen op de graslanden langs de start- en landingsbanen, die nu nog veel vogels aantrekken en waardoor botsingen met vliegtuigen ontstaan.
Bron: ANP. Nu.nl. 10 November 2008