| Inloggen
Valoriseren
het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek

Leren van anderen

In het kader van het project met de TU Delft heeft MeetingMoreMinds onderzoek gedaan naar verschillende Best Practices. Het valorisatieproces werd bestudeerd bij vooraanstaande Universiteiten zoals het Massachusetts Institute of Technology in Boston en de Cambridge University en Oxford University in Engeland.

Ook is er gekeken naar succesvolle samenwerkingsvormen tussen Universiteiten en grote bedrijven. Hieronder bevond zich ook het samenwerkingsverband tussen Shell en de TU Delft. Op deze pagina vindt u een uitwerking van deze studies.

Bij het lezen van deze stukken dient wel in acht te worden genomen dat kritische succesfactoren van een Best Practice vaak zeer afhankelijk zijn van de context. Het is niet mogelijk gevonden resultaten te extrapoleren naar elke situatie. Toch blijft een Best Practice studie een effectieve manier om te leren van anderen. Het genereert inzicht in het functioneren van andere organisaties en schept op die manier een moment van reflectie op het eigen presteren.

Best Practices

Shell & TU Delft Best Practice  
Uitwerking van de studie naar de kritische succesfactoren binnen het samenwerkingsverband tussen Shell en de TU Delft.

Siemens & Aachen Best Practice 
Uitwerking van de studie naar het Centre for Knowledge Interchange in Aachen, opgericht door de RWTH Aachen en Siemens.

LTN & T- Labs  
Uitwerking van een workshop gegeven door T-Mobile over hun T-labs: research centra gedeeld met Universiteiten. Verder een korte beschrijving van het London Technology Netwerk: een goed uitgewerkt loket voor succesvolle kennisoverdracht tussen bedrijf en Universiteit.

Benchmark Cambridge 
Een benchmark studie naar het Technology Transfer Office in Cambridge naar de Key Performance Indicators voor het waarderen van het valorisatieproces.

Links:
Isis Innovation - Technology Transfer at Oxford University
Cambridge Enterprise - Commercialising University Technology